“Kamusal alanlar rant kapısı görülüyor”

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar, son dönemde kentte uygulanan yasalara aykırı planlama çalışmaları hakkında açıklama yaparak, “Kamusal alanlar rant kapısı görülüyor” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mersin kent merkezi ve ilçelerde yapılan yasalara aykırı planlama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Mersin’de hem satılık hem de kiralık konut fiyatlarının durmaksızın arttığına dikkat çekildi. Toplumun alt ve orta gelir gruplarının çalışarak elde ettiği kazançlarıyla yaşanabilir bir konuta erişim imkanlarının kalmadığını belirten Atar, “Başta büyük kentler olmak üzere tüm şehirlerde hızla derinleşen bir barınma krizi yaşanıyor. Türkiye, nominal konut fiyat artışı bakımından yıllık yüzde 59 oranıyla dünyada ilk sırada geliyor. Türkiye’yi takip eden en yakın oranlar ise yüzde 25’in altında” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut fiyatı artışlarına yönelik açıklanan çözüm projesini hatırlatan Atar, “Açıklanan proje bu noktada iktidarın yanlış ekonomi politikalarının konut sektöründeki yansımalarının yanılsama ile üzerini örtme çabasıdır” diye konuştu.

“KAMUSAL ALANLAR SATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Mersin İli Silifke ilçesi Nazım imar planları Mersin büyükşehir belediyesi tarafından onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini söyleyen Atar, “Söz konusu bölge Nazım imar planında Rekreasyon alanı ve Park Alanı olarak planlanmıştır. Mekansal planlar yönetmeliği ve temel şehircilik ilkelerine göre imar plan değişiklikleri ile kentsel yeşil alanlar eşdeğer alan ayrılmadan konut alanı ve kentsel çalışma alanlarına dönüştürülemez ibaresi bulunmasına rağmen kanun koyucu ilgili idarenin kendi yönetmeliklerini uygulamaması, bölgeye nüfus yükü getirmesi ve plan bütününde yeşil alan miktarını azaltması kabul edilemez bir durumdur” dedi. Mezitli Bozön ve Yenişehir Çavak Mahalleleri’nde bulunana ormanlık alanların da orman sahası dışına çıkartıldığını hatırlatan Atar, “Söz konusu orman dışına çıkartılan bu parseller üst ölçek çevre düzeni planına aykırı olarak konut alanlarına çevrilmek istenmektedir. Tamamen kamuya ait korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken orman alanları ve yeşil alanların bu amaçla kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Özellikle son dönemde kentimizin en önemli çekim noktası olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan PTT tesislerinin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Nazım ve uygulama imar planları hazırlatılmış ve ilgili idarelere kurum görüşleri sorulması talep edilmiştir. Bütün bu yapılan çalışmaların temelinde merkezi hükümetin uyguladığı yanlış politikaların sonucunda ülkemizde ve kentimizde artık kamusal amaçlı kullanılan alanlar rant kapısı olarak görülmekte ve satılmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ORMAN ARAZİLERİNİN İMARA AÇILMASINI REDDEDİYORUZ”

Erdemli Tırtar Mahallesi’ndeki çiftçilerin elinden alınan tarlalardan da bahseden Atar, şöyle devam etti: “Tarım ve orman arazilerinin, kentleşme, sanayi, turizm gibi maksat dışı amaçlarla kullanımı sonucu öncelikle tarım toprakları geri dönüşümü olmayacak biçimde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta yapılan yanlış politikalar sonucu ormanlarımız gün geçtikçe yok olmaya başlamaktadır. Özellikle Son dönemde Ekonomik gerekçeler bahane edilerek yerleşime uygun olmayan gelecek nesillere korunarak aktarılması gereken orman arazileri, park ve rekreasyon alanlarının imara açılmasını kabul edilebilir değildir. Ayrıca ülkemizin yanlış ekonomik politikaları sonucu ilgili bakanlık bütçesinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm alanlarına yatırım yapılması amacıyla kamusal alanların imar dönüşümleri yapılarak satılmasını reddediyoruz.”

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu