Mersin Esnafına uzaktan eğitim protokolü

Bünyesinde kurulu bulunan 69 meslek odası ve 60 bin üyesiyle kent ekonomisinin üretim,
istihdam ve kalkınmasının dinamik güçlerinden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
bölge esnaf ve sanatkarlarının teknolojide yaşanan değişim ve çeşitlenerek artan
beklentilerine uyum sağlama ve ihtiyaç duydukları bilgiye erişim sağlayarak rekabet
güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunma adına Tarsus Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği
protokolüne bir yenisini “Online Eğitim Platformu” protokolü ile ekledi.

Türkiye’de ilk defa üniversite ile esnaf teşkilatı arasında arasında online eğitimi kapsayan
protokol Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer
ile Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Orhan Aydın tarafından imza altına alındı. Protokolü
ile İLO tarafından desteklenen ve Mersin ESOB tarafından yürütülen “Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi”
projesi kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde bölge esnaf ve sanatkarlarına, yanlarında
çalışanlara kişisel gelişim, mesleki eğitim, beceri ve uyum geliştirme eğitimlerinin verilmesi
hedefleniyor.
Bünyesinde kurulu bulunan 69 meslek odası ve 60 bin üyesiyle kent ekonomisinin üretim,
istihdam ve kalkınmasının dinamik güçlerinden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
bölge esnaf ve sanatkarlarının teknolojide yaşanan değişim ve çeşitlenerek artan
beklentilerine uyum sağlama ve ihtiyaç duydukları bilgiye erişim sağlayarak rekabet
güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunma adına Tarsus Üniversitesi ile imzaladığı İşbirliği
protokolüne bir yenisini “Online Eğitim Platformu” protokolü ile ekledi.
Türkiye’de ilk defa üniversite ile esnaf teşkilatı arasında arasında online eğitimi kapsayan
uzaktan eğitim protokolü Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Talat Dinçer ile Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Orhan Aydın tarafından imza
altına alındı. Tarsus Üniversitesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim protokol töreninde Birlik
Yönetim Kurulu üyeleri Duran Şen, Ali Tavman, Birlik Denetim Kurulu üyeleri Cumali Taş,
Halil Şeker, Tarsus Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr Mehmet İnce, Tarsus Üniversitesi
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim üyesi Ahmet Yaman
hazır bulundu.

Protokol töreninde konuşan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Talat Dinçer, Tarsus Üniversitesi ile 2021 yılı Şubat ayında kapsamli bir protokol
imzaladıklarını hatırlatarak, bu protokole istinaden Tarsus Üniversitesi ile esnaf teşkilatına
yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Dinçer, “ İlk olarak, Mersin Esnaf ve
Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı esnaf ve sanatkarlara, esnaf ve sanatkarların yanlarında
çalışanlara, esnaf ve sanatkâr teşkilatının personellerine, Mersin ESOB tarafından yürütülen
proje kapsamında yer alan hedef kitleye yönelik kişisel gelişim, mesleki eğitim gibi konularda
eğitimler verilecektir. Bu kapsamda üniversitemiz ile Uzaktan Eğitim konusunda özel bir
protokol imzalıyoruz” dedi.

Başkan Dinçer, konuşmasının devamında Birlikçe yürütülen ve Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından desteklenen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana
Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde “ Satış
pazarlama eğitim”, “Temel iş sağlığı ve güvenliği”, “Dijital Pazarlama Eğitimi”, “İletişim
Eğitimi”, “İş arama CV hazırlama”, “Müşteri Memnuniyeti” vb alanlarında eğitimler
hazırlandığına vurgu yaparak, bu eğitimlerden birliğe bağlı 60 bin esnafın yararlanarak,
kişisel gelişimlerine katkı sunmak istediklerini ifade etti.
Başkan Dinçer, ikinci olarak Tarsus Üniversitesi bünyesinde Kentsel Analiz Laboratuvarının
kurulması sürecine Birlik olarak destek verdiklerinin altını çizerek, “ Buradaki çalışmayla
esnaf-sanatkarlarımızın işletme kuruluş süreçlerine, sektörel ve mesleki gelişimlerin bilimsel
olarak analiz edilmesine, Mersin kent ekonomisinin planlanmasına yönelik Üniversitemiz ile
özel bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile kentsel büyümenin, esnaf-sanatkarlarımızın
gelişimlerini mahalle bazında, meslek ve sektör bazında izleme, inceleme ve planlama
imkanını elde edeceğiz. Esnaf teşkilatlarımızın bilimsel verilere dayanarak esnaflarımızın
işyerlerini açabilmelerine ve hatta ruhsatlandırma süreçlerine yönelik gerekli altyapıya sahip
olmasını hedefliyoruz. Üniversite – Ticaret/Sanayi ve Sivil Toplum İşbirliğinin somut bir
adımı olarak da Tarsus Üniversitemizle birlikte başta Tarsusumuzun ve Mersinimizin
gelişimine katkı sunacağız. Bu çalışmanın da Türkiye’ye örnek bir çalışma olacağını düşüyor,
sayın Rektör hocamıza katkıları ve desteği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmasını
tamamladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Orhan Aydın ise yaptığı konuşmada Mersin Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği ile 2021 yılının Şubat ayında geniş kapsamlı bir protokol
imzaladıklarına vurgu yaparak “ Kentimizin “Güçlü KOBİ” sistemine katkı sunmak, kentin
esnaf ve sanatkar kesimini bilimsel çalışmalarla buluşturmak için Mersin Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği ile ortak çalışmalarda bulunuyoruz. Bugün de bir araya gelişimiz ortak
çalışmamızın bir ürünüdür. Birliğimizce yürütülen uluslararası destekli bir projenin paydaşı
olduğumuz için mutluyuz. Üniversitemizin kapıları kentimizdeki bütün vatandaşlarımıza
açıktır. Bilgiyi paylaşarak topluma katkı rolümüzü en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz.
Birliğimizce yürütülen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana
Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında Sürekli Eğitim Merkezimizce
eğitim programlarını hazırladık. Bu eğitimleri üniversitemizin altyapısını kullanarak bütün
esnaflarımızın kullanımına Birliğimizle birlikte açacağız. Dijital pazarlama, iletişim, iş
sağlığı güvenliği gibi çeşitli başlıklarda yer alan eğitimler uzman kadromuzca hazırlanmakta
ve esnaf-sanatkarlarımızın kullanımına Ağustos ayı içerisinde sunulacaktır.
Türkiye’de ilk defa üniversite ile esnaf ve sanatkâr teşkilatı arasında online eğitim
platformları üzerinden bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Birliğimize
bağlı odalarımızdan gelecek listeleri Tarsus Sürekli Eğitim Merkezimize ileteceğiz. Her bir
üyemiz için eğitimlere ulaşabilecekleri kullanıcı adları ve şifreleri oluşturarak ileteceğiz.
Böylelikle eğitim olanaklarına her yerden ulaşmalarına imkan sağlayarak hayat boyu öğrenme
süreçlerine katkı vereceğiz” dedi.

Rektör Aydın, konuşmasında üniversite bünyesinde kurdukları Kentsel Analiz laboratuvarına
da değinerek, “ Bu laboratuvar ile kentin ekonomik yapısını takip etmeyi, kentsel ekonomik
büyümeyi, gelişmeyi planlamak amacıyla işletme bazlı çalışmalar yürütüyoruz.
Buradaki çalışmayla esnaf-sanatkarlarımızın, KOBİ’lerimizin işletme kuruluş süreçlerine,
sektörel ve mesleki gelişimlerin bilimsel olarak analiz edilmesine, Mersin kent ekonomisinin
planlanmasına yönelik Üniversitemiz özel bir proje gerçekleştiriyor. Bu projenin de en önemli
ortaklarından Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimizdir. Şu anda veri analiz
aşamasında olan çalışmalarımız ile kentin ekonomik aktörleri olan KOBİ’lerin mahalle
bazında gelişmeleri, meslek ve sektörel bazda hareketleri takip edilerek, paydaşlarımızla ortak
proje ve politikaların geliştirilmesine katkı sunmuş olacağız. Bütün bu çalışmaların Üniversite
– Ticaret/Sanayi ve Sivil Toplum İşbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını,
Tarsusumuzun ve Mersinimizin gelişimine katkı sunarak Türkiye’ye örnek çalışmalar
olacağını düşüyoruz. Ayrıca ve en önemlisi de Tarsus Üniversitesi öğrencilerimizin
memnuniyet duyacağı, kentin sosyal alanlarında keyifle vakit geçirecebileceği mekanların
oluşturulması ve hizmetlerin sunulması için esnaf ve sanatkar teşkilatına ve üyelerine önemli
rol düştüğü vurgulanmıştır. Bu anlamda iş birliğini ve desteğini bizlere sunan Birlik Başkanı
Talat Dinçer’e ve esnaf-sanatkar teşkilatına teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini noktaladı.

Başa dön tuşu