Türki̇ye Ekonomi̇si̇ne Büyük Katkı Sağlayacak AR-GE Yatırımlarına Üçay Grup İle Bi̇r Yeni̇si̇ Daha Ekleniyor

Teknolojideki gelişimin, ekonomik kalkınma arayışlarına bir çözüm yolu olması, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemini gitgide artırdı. Ar-Ge harcamalarının 54 milyar TL’nin üzerinde seyrettiği ülkemizde, yapılan bu yatırımlara ÜÇAY Grup tarafından bir yenisi daha eklendi. Bünyesinde yapılacak çalışmalarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan EVREKAA isimli Ar-Ge merkezinin inşasında sona gelindi. 1 milyon doları aşan ilk yatırım ile hayata geçirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onay sürecindeki Ar-Ge merkezi hakkında açıklamalarda bulunan ÜÇAY Grup CEO’su Turan Şakacı, “Mikro düzeyde piyasadaki rekabeti artırırken, makro boyutta ise ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknolojideki gelişimin, ekonomik kalkınma arayışlarına bir çözüm yolu olması, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemini günden güne artırmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de AR-GE yatırımlarına rağbet sürerken, 54 milyar TL’yi aşan harcama havuzuna ÜÇAY Grup tarafından bir yenisi daha eklendi. 1 milyon doların üzerindeki ilk yatırım ile EVREKAA isimli Ar-Ge merkezinin açılışında geri sayıma geçildi. Bünyesinde yapılacak çalışmalarla Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak ve yerinde Ar-Ge uygulaması şeklinde olacak merkeze yönelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda değerlendirme çalışmalarına ise başlandı.

TEKNOLOJİK ATILIMIN VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ANAHTARI

Buluşlar ve yenilikler halinde karşımıza çıkan teknolojik gelişmeler, dijital ekosistemin konuşulduğu günümüz dünyasında ekonomik refaha açılan en önemli kapı haline geldi. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleriyse yeni teknolojilerin keşfi ve mevcut teknolojilerin gelişimi için gerekli bir aktör olarak, ya da diğer bir deyişle ekonomik refaha açılan kapının anahtarı olarak tüm kuruluşların odak noktasına yerleşti. Türkiye’de de bu sürece paralel şekilde yatırımın yönü Ar-Ge çalışmalarına çevrildi.

TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI 54 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamaları, 2020 yılında 54 milyar 957 milyon TL’lik değerlemeye karşılık geldi. TÜİK verilerine göre bir önceki yıl 45 milyar 954 milyon TL olan harcama rakamlarında, 9 milyar 3 milyon TL’lik artış ile yüzde 19,59’luk bir büyüme gerçekleşti. Bu harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla(GSYH) içindeki oranı 2019 yılında yüzde 1,06 iken, 2020’de yüzde 1,09’a yükseldi. Gün geçtikçe artan Ar-Ge yatırımlarına ise ÜÇAY Grup tarafından bir yenisi daha eklendi.

1 MİLYON DOLARI AŞAN İLK YATIRIMLA AÇILIYOR

Isıtma, soğutma, elektromekanik, inşaat, iklimlendirme alanlarında hizmet veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş vizyonunun Türkiye’deki en önemli temsilcileri arasında yer alan ÜÇAY Grup, ülkemize yönelik yatırımlarını hızlandırdı. Türkiye’nin küresel anlamda teknolojik rekabet gücüne, dolayısıyla da ekonomiye destek olabilmek adına 1 milyon doları aşan ilk yatırımla EVREKAA isimli Ar-Ge merkezinin inşasında sona yaklaştı.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Geleceğe dair adımlarını hızlandırmaya devam ettiklerini belirten ÜÇAY Grup CEO’su Turan Şakacı, “Akıllı ofis olma özelliği taşıyan yeni Ar-Ge merkezimizde, yazılım teknolojilerini kullanarak inovatif ürünlere imza atmayı hedefliyoruz. Buradan hareketle de mikro düzeyde piyasadaki rekabeti artırırken, makro boyutta ise ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“EKONOMİDE İTİCİ BİR GÜÇ OLARAK ROL OYNAYACAK OLAN AR-GE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ”

Sürdürülebilir bir büyüme için Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yapan Şakacı, “ Piyasanın yeni girişimcilere açılmasına ve özellikle de farklılığı, yeniliği özendirecek aksiyonlar ile birlikte tam rekabetçi bir piyasaya ortamının dizaynına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yapılması gereken; teknolojik yeniliğin anahtarını elinde tutan, dolayısıyla da ekonomide itici bir güç olarak rol oynayacak olan Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektir. Nitekim devlet kademelerince yapılan teşvikler de bize bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNTEMLER VE YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Arşimet’in ünlü “Buldum!” ünleminden ismini alan EVREKAA Ar-Ge Merkezi’nin fütüristlik bir mimari ile tasarlanarak 350 metrekarelik bir alan üzerine sıfırdan inşa edildiği belirtildi. Yerinde Ar-Ge merkezi olma özelliğine de sahip olan EVREKAA, 50 kişilik personel kapasitesi ile birlikte teknolojilerin, yazılımın ve verimli enerji çözümlerinin mühendislik ile birleştiği, bunun sonucunda ise katma değeri olan, dışa bağımlılığı azaltabilecek ve Türkiye’ye katkı sunulabilecek yeni yöntemler, yeni teknolojiler bulmak ve projeler geliştirmek amacıyla oluşturuldu. EVREKAA Ar-Ge Merkezi’ndeki fiziksel ve teknolojik tüm cihazlar, genel işleyişi hızlandıracak ve konforu artıracak şekilde uzaktan kontrol edilebilecek.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK EVREKAA BAKANLIK ONAYINDA

Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması gibi pek çok gereksinimi karşılamayı başaran EVREKAA ’nın onay süreci için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurular yapıldı. Yerinde Ar-Ge uygulaması şeklinde olacak merkeze yönelik, bakanlık değerlendirme çalışmalarına başladı.

Başa dön tuşu